Links

Verwijzingen naar interessante of handige websites.

Links

Microbial Biotechnology and Health, Universiteit Leiden

Medische Microbiologie & Infectieziekten, Erasmus Medisch Centrum

 

Nederlandse Vereniging voor Microbiologie
De NVvM wil uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van de microbiologie in Nederland en Vlaanderen bevorderen. Dat doen ze door symposia te organiseren over diverse microbiologische onderwerpen.

Twisted Bacteria
Blog over bacteriën (Streptomyces in het bijzonder) en wetenschapscommunicatie.

Microbelog
Onderzoeksblog over microben.

Bioplek
Biologiesite voor het onderwijs, met goede informatie en animaties over microbiologie.

Voorlichting Nederland

RIVM over infectieziekten

RIVM specifiek over MRSA

RIVM informatie over antibioticaresistentie

Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB)
De SWAB wil de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland optimaliseren om zo een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten van antibioticagebruik.

Voorlichting Europa

European Centre for Disease Prevention and Control
De EARS geeft duidelijk aan hoe de situatie in Europa is wat betreft resistentie per bacterie.

Voorlichting Amerika

Centers for Disease Control and Prevention
Veel informatie over bacteriën, antibiotica en multiresistentie. Deze site is echter wel in het Engels en vooral op Amerika gericht.

Infectious Diseases Society of America
Ook een goede website over bacteriën, antibiotica en multiresistentie. Wederom in het Engels en vooral op Amerika gericht.