Lespakket

Antibiotica Gezocht! ontwikkelt spannend les- en practicummateraal

Lespakket

Aansluiting bij het onderwijs
Lesmaterialen
Practicumpakket

Kosten

Bestellen practicumpakket en levering

Het practicum van Antibiotica Gezocht! is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van havo en de bovenbouw van vwo (m.n. 5 havo en vanaf 5 vwo) bij het vak biologie. In vier lessen, één per week, gaan leerlingen op zoek naar antibioticumproducerende bacteriën uit de grond en tonen aan dat deze daadwerkelijk antibiotica aanmaken. Leerlingen leren met het practicum en bijbehorende lesmateriaal meer over microbiologie, antibiotica en resistentie. Bovendien kunnen de leerlingen met hun zoektocht bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, dat bij de Universiteit Leiden en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam plaatsvindt.

Het practicum is in samenwerking met onderwijsbureau De Praktijk ontwikkeld tot een volwaardig lespakket. Het lespakket bestaat uit lesmateriaal en het practicumpakket. De Praktijk is in 2016 gestopt (zie www.praktijk.nu).  De lesmaterialen zijn nu te downloaden via de website van NEMO (www.nemosciencemuseum.nl/). Het practicumpakket is te bestellen via de Universiteit Leiden.

Aansluiting bij het onderwijs

Het practicum en de lessenserie sluiten aan bij verschillende thema’s in de lesmethode. Enerzijds is dat het thema Ordening (bacteriën) en anderzijds is dat het thema Bescherming (antibiotica).

In het examenprogramma voor havo en voor vwo past het practicum met lessenserie bij verschillende eindtermen. Deze zijn, gebaseerd op het nieuwe examenprogramma voor biologie:
Domein B1: Biologische eenheid
B1.4 De kandidaat kan het systeemconcept biologische eenheid gebruiken op organisme niveau met behulp van de concepten prokaryoot, eukaryoot en virus.
Domein B2. Zelfregulatie en zelforganisatie
B2.3. De kandidaat kan het systeemconcept zelfregulatie en zelforganisatie gebruiken op organisme niveau met behulp van de concepten, voeding, levenscyclus, gezondheid.

Lesmaterialen

De lesmaterialen bestaan uit een leerlingen- en docentenhandleiding, ondersteunende PowerPointpresentaties en een webquest. Op de docentenhandleiding na zijn deze materialen allemaal gratis te downloaden via www.nemosciencemuseum.nl/.
Daarnaast staan er op www.antibioticagezocht.nl korte instructiefilms van de verschillende practicumonderdelen en is er op dezelfde website een fotogalerij van actinomyceten te vinden.

Docentenhandleiding
De docentenhandleiding wordt per email toegestuurd na ontvangst van het bestelformulier voor het practicumpakket.

Practicumpakket

Het practicumpakket kan elke maand besteld worden bij Antibiotica Gezocht!. Bij ontvangst van de betaling vóór de 25e van de maand vindt de verzending normaliter in de eerste week van de daaropvolgende maand plaats. Het practicumpakket is twee maanden houdbaar. 

Practicumpakket en veiligheid
Het practicumpakket is met zorg ontwikkeld en uitgebreid getest in samenwerking met De Praktijk en middelbare scholen. Het pakket bevat de testbacterie Micrococcus luteus in gedroogde vorm. Deze bacterie is goedgekeurd om op middelbare scholen te gebruiken: deze soort is niet gevaarlijk. De houdbaarheid van Micrococcus luteus is ca. twee maanden, houd hiermee rekening bij het bestellen. De overige materialen van het pakket zijn langer houdbaar.

Kosten

Een practicumpakket kost €55,- en bevat voldoende materiaal voor een klas van 30 leerlingen (verdeeld in groepjes van drie personen). 

Bestellen practicumpakket en levering

Het practicumpakket kan elke maand besteld worden bij Antibiotica Gezocht!. Bij ontvangst van de betaling vóór de 25e van de maand vindt de verzending normaliter in de eerste week van de daaropvolgende maand plaats. Indien de betaling later plaatsvindt, schuift de verzending van het pakket een maand op.
Na ontvangst van het bestelformulier zal de Universiteit Leiden een factuur sturen voor het totaalbedrag onder vermelding van ‘practicumpakket antibiotica gezocht’.  Zodra de factuur is voldaan door de school, wordt de bestelling naar het door de school opgegeven adres verstuurd.

Let op! De administratieve procedure duurt minstens een week. Bestel op tijd. Betalingen via online transacties zijn helaas (nog) niet mogelijk.

Bestelprocedure
Download hier het bestelformulier voor scholen in Nederland. De voorwaarden staan op het bestelformulier vermeld.

Download hier het bestelformulier voor scholen in België. De voorwaarden staan op het bestelformulier vermeld.

Het ingevulde bestelformulier kunt u aan ons toesturen per post of e-mail.

Universiteit Leiden
Antibiotica Gezocht!
Sylviusweg 72
2333 BE Leiden

E-mailadres: info@antibioticagezocht.nl