Grondmonsters

Op deze kaart zijn alle locaties aangegeven waar grondmonsters verzameld zijn voor het project.